Welsh Government

Chwilio'r Cyfeiriadur

Chwilio'r Cyfeiriadur Bydd ein cyfeiriadur busnes yn eich galluogi i chwilio gan ddefnyddio cyfuniad o allweddeiriau, sector, is-sector, adran, rhanbarth neu god post. Neu, gallwch ddefnyddio tudalen y map a hidlo'r canlyniadau yn ôl sector, is-sector ac adran.

Chwilio'r cyfeiriadur busnes

I chwilio, dewiswch un neu ragor o hidlwyr

Canlyniadau presennol:
2489

Yasmin Rose Bridal

Yasmin Rose Bridal are a leading bridal shop located in Cardiff, South Wales, specialising in wedding dresses. We understand that choosing the perfect wedding dress can be difficult, that is why we are here to help.

Sector(s): Adwerthu

Yellow Fly Design

We're a husband and wife design duo with over 20 years experience working in the design industry. We're here to help local small businesses, and take the hassle out of marketing and new media. We specialise in getting your branding and online presence right at a price that's affordable and...

Sector(s): TGCh, Diwydiannau Creadigol
Siarad Cymraeg

YGC - Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy

Mae YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy) yn ymgynghoriaeth amlddisgyblaethol, sy’n darparu datrysiadau arloesol a cynaliadwy i ddiwallu anghenion cynllunio, dylunio a chyflawni prosiectau yn sectorau isadeiledd a thrafnidiaeth, eiddo ac adeiladu, amgylchedd a dŵr, ac arfordirol.

Yn...

Sector(s): Adeiladu

Ymlaen Artificial Grass

South West Wales Premium Artificial Grass Installer
& Supplier. Covering Swansea, Neath, Llanelli,
Carmarthen and Carmarthenshire.

Sector(s): Adeiladu

Ynni Cymru Energy Solutions Ltd

EPC Energy Assessment (commercial & domestic): SAP/SBEM (L3/4)/DEC-EPC assessor/dwelling air pressure testing

Sector(s): Adeiladu, Ynni a’r Amgylchedd

Yoga Practice

Yoga therapist teaching individuals and small group classes.

Sector(s): Gofal iechyd a therapi cyflenwol
Green Growth Pledge
Siarad Cymraeg

Yogi Communications Ltd

A Cardiff-based full-service creative marketing agency, providing integrated marketing campaigns and services for private and public sector organisations in Wales.

Our team of in-house specialists works together to create and run great campaigns with services including:

Website...

Sector(s): Diwydiannau Creadigol

Yolo Webdesign

We are a Webdesign and Seo Agency Franchise that offer's various digital solutions. Based in Swansea, Glasgow and Manchester.

Sector(s): Diwydiannau Creadigol

yonda aerial systems ltd

Aerial and conventional video and imagery.
Promotional video, digital marketing and web design.

Sector(s): Diwydiannau Creadigol

You're Gorgeous

We make natural bath products.

Sector(s): Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch