Welsh Government

Chwilio'r Cyfeiriadur

Chwilio'r Cyfeiriadur Bydd ein cyfeiriadur busnes yn eich galluogi i chwilio gan ddefnyddio cyfuniad o allweddeiriau, sector, is-sector, adran, rhanbarth neu god post. Neu, gallwch ddefnyddio tudalen y map a hidlo'r canlyniadau yn ôl sector, is-sector ac adran.

Chwilio'r cyfeiriadur busnes

I chwilio, dewiswch un neu ragor o hidlwyr

Canlyniadau presennol:
2780

Abi Hendra Counselling Cardiff

Cardiff Counselling service offering support to those experiencing depression, anxiety, PTSD, bereavement issues and other mental health issues.

Sector(s): Gofal iechyd a therapi cyflenwol
Siarad Cymraeg

Able Futures

Mae Able Futures yn bartneriaeth genedlaethol arbenigol a sefydlwyd i ddarparu’r Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Mynediad at Waith ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Nod Able Futures yw helpu pobl sy’n byw gydag anawsterau iechyd meddwl i brofi mwy o ddiwrnodau da na diwrnodau gwael. O...

Sector(s): Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Able Pet Care

Dog walking, pet sitting and pet transport in the Vale of Glamorgan.

Sector(s): Amrywiol

Able Radio

Day service activities for people with learning disabilities and autism spectrum disorders; deliver media training to young people
Sector(s): Social Business

Abrasive Technology Ltd

We're a super abrasive specialist which is natural & synthetic diamond, in Wales we do diamond electro plating specifically for servicing the aerospace and motor industry.

Sector(s): Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Absolute Handyman

Absolute Handyman strives to undertake professional maintenance service for private and commercial clients, based on quality, integrity and value for money.

Sector(s): Gwasanaethau Rheoli Preswyl
Green Growth Pledge

Absolute Network Solutions Ltd

Providing bespoke IT solutions and managed services to businesses across the UK. Supply & Support for your Network, IP-CCTV, IP-Phone Systems, IT Support, Data & Voice Cabling. Wifi analysis and inspection.

Sector(s): TGCh

Acap Academy CIC

Education and training for engineering companies, schools, teachers and local authorities to develop teaching methods in order to the finest levels of teaching they can offer.

Sector(s): Social Business

Access Admin

Bookkeeping, General Administration, Data Analysis, PowerPoint Presentations, Process Mapping, Copying, Laminating, Binding

Sector(s): Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Access Design Solutions UK Ltd

Ymgynghorwyr cynhwysiant a chynaliadwyedd - Ymgynghorwyr rhyngwladol sy'n cyfuno profiad helaeth ym maes gofynion mynediad a symudedd pobl anabl a phobl hŷn â sgiliau cynllunio ac asesu amgylcheddol proffesiynol, er mwyn darparu atebion dylunio a rheoli ymarferol a chyflawnadwy.

Sector(s): Adeiladu, Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol, Trafnidiaeth