Welsh Government

K W Plumbing & Heating Ltd

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
K W Plumbing & Heating Ltd offer a 24-hour emergency plumbing service that’s unrivalled by any other gas engineer in Wrexham simply because we actually care, we care about what we do, we care about our reputation and most importantly we care about our customers. Available day and night, our qualified team will never reject your calls or delay in turning up in any emergency predicament. We understand that burst pipes and gas leaks can be very upsetting and we’ll always endeavor to reach your home as soon as possible to make things safe. Make us your first to call gas engineer in Wrexham for all gas, plumbing and heating work.
Rhif Cofrestru Cwmni
08202974
Trosiant y busnes
Under 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - New Broughton

Enw cyswllt: 
Kenny Wheatley
Swydd y person cyswllt: 
Director
Cyfeiriad: 
22
Tegid Drive
New Broughton
Wrexham
LL11 6QA
Ffôn: 
01978 439312
E-bost y person cyswllt: 
kwplumbing [at] mail.com
E-bost y busnes: 
kwplumbing [at] mail.com
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Offer allweddol a galluoedd: 
Plumbing, Heating, Power Flusing
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf

Adeiladu

Math o Sector: 
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau: 
Plymio, gwres ac aerdymheru
Safonau eraill / achredu / gwobrau: 
Gas Safe Registered