Welsh Government
Siarad Cymraeg

Kip McGrath Canton and Pontcanna

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Canolfan ddysgu preifat

Trosiant y busnes
N/A
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Canton and Pontcanna

Enw cyswllt: 
Gruff Davies
Swydd y person cyswllt: 
Director
Cyfeiriad: 
11
Cathedral Road
Cardiff
CF11 9HA
Ffôn: 
02920198811
E-bost y person cyswllt: 
cantonandpontcanna [at] kipmcgrath.co.uk
E-bost y busnes: 
cantonandpontcanna [at] kipmcgrath.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Addysg a Hyfforddiant

Math o Sector: 
Addysg a Hyfforddiant
Is-sectorau / Adrannau: 
Addysg gynradd
Darpariaeth breifat