Welsh Government

MAC Home Improvements

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
MAC Home Improvements provide replacement fascia boards, soffits and guttering. These products help protect homes from rainwater and keep roof timber safe. Choosing MAC Home Improvements means all jobs are coordinated by a professional and dedicated team who ensure each job runs smoothly.
Rhif Cofrestru Cwmni
03685102
Trosiant y busnes
Under 250k
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad cangen - Nantgarw

Enw cyswllt: 
Catherine Bressington
Cyfeiriad: 
13
Parc Y Nant
Nantgarw
Cardiff
CF15 7TJ
Ffôn: 
01633 857272
E-bost y person cyswllt: 
info [at] mac-roofing.co.uk
E-bost y busnes: 
info [at] mac-roofing.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
None of the above

Adeiladu

Math o Sector: 
Adeiladu