Welsh Government

*Minibus Ltd

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Specialists in the leasing and sales of minibuses, cars, vans and all types of commercial vehicles at big discounts.
www.minibus.ltd.uk

Rhif Cofrestru Cwmni
6228105
Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Cwmbran

Enw cyswllt: 
Paul Knight
Swydd y person cyswllt: 
Director
Cyfeiriad: 
11
Dorallt Way
Henllys
Cwmbran
NP44 6HW
Ffôn: 
01633860045
E-bost y person cyswllt: 
sales [at] minibus.ltd.uk
E-bost y busnes: 
sales [at] minibus.ltd.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Asiant/Dosbarthwr
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Amrywiol

Math o Sector: 
Amrywiol
Is-sectorau / Adrannau: 
Cerbydau a chludo nwyddau
Gwerthu ceir