Welsh Government

Pay as you throw Wales

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Pay as you throw is a service designed from the ground up to suit our customers needs. We can clear any kind of non-hazardous waste by hand and do it for less than the cost of an equivelant sized skip. Labour is included with the price and there are no permits needed from your council unlike skip hire. We are fully licensed, will issue a waste transfer note and taken to a licensed waste transfer station where up to 90% of your waste will be recycled.
House Clearances
 
Garden Clearances
 
Garage Clearances
 
Office Clearances
 
Fly Tipping Removal
 
Skip Hire Alternative 

Trosiant y busnes
na
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Porth

Enw cyswllt: 
Janet
Cyfeiriad: 
185
High Street
Porth
Rhondda Cynon Taff
CF39 9AW
Ffôn: 
08009788901
E-bost y person cyswllt: 
info [at] payasyouthrow.wales
E-bost y busnes: 
info [at] payasyouthrow.wales
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill: 
House Clearances
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Social Enterprise
None of the above

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector: 
Ynni a’r Amgylchedd
Is-sectorau / Adrannau: 
Rheoli gwastraff