Welsh Government

Pinnacle Internet Marketing

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Pinnacle Internet Marketing are a complete internet marketing and SEO Company with its head office in Cardiff. They offer a wide variety of services across the UK perfect for improving your customer engagement levels. If you need search engine optimisation or paid search management, this company have the skills to help you. They also offer social media advertising and video marketing services to both small and medium size business across Wales.
Rhif Cofrestru Cwmni
05685452
Trosiant y busnes
250k-500k
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad cangen - Cardiff

Enw cyswllt: 
Richard David
Swydd y person cyswllt: 
Director of Operations
Cyfeiriad: 
25-27
Pantbach Road
Cardiff
CF14 1TU
Ffôn: 
029 2051 9020
E-bost y person cyswllt: 
richard [at] pimnet.co.uk
E-bost y busnes: 
info [at] pinnacleinternetmarketing.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
None of the above

TGCh

Math o Sector: 
TGCh
Is-sectorau / Adrannau: 
Cyfathrebu
darparu gwasanaeth
Meddalwedd a chymwysiadau
Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth
gwasanaeth technegol
Meddalwedd
Datblygu gwefannau

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector: 
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau: 
Hysbysebu a Marchnata
Hysbysebu
Cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu