Welsh Government

A & R Contract Cleaning Specialists

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

A & R Contract Cleaning Specialists provide commercial cleaning services through out South Wales. We clean offices, schools, doctors surgeries, college's. We also provide full wash room services along with our newest service pest control and 24/7 security services, manned guarding and key holding.

Trosiant y busnes
£1m-£15m
Nifer y gweithwyr
51-249

Lleoliad cangen - Bridgend

Enw cyswllt: 
Rayner Davies
Swydd y person cyswllt: 
Director
Cyfeiriad: 
A & R Contract Cleaning Specialist
Kingsway
Bridgend Industrial Estate
Bridgend
CF31 3RY
Ffôn: 
01656 713950
E-bost y person cyswllt: 
rayner [at] arcs-cleaning.co.uk
E-bost y busnes: 
info [at] arcs-cleaning.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
51-249
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf

Amrywiol

Math o Sector: 
Amrywiol
Is-sectorau / Adrannau: 
Hyfforddiant a Sgiliau
Safonau cyffredin / achredu / gwobrau: 
ISO 9001
ISO 140001
Green Dragon
Investors In People (IiP)
Safonau eraill / achredu / gwobrau: 
Bridge FM Business person of the years 2014 Bridgend Business Forum Entrepreneur of the year 2014 FSB Young entrepreneur of the year in South Wales