Welsh Government

Shine Drama Workshops

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Designing and delivering tailor-made workshops for schools to enhance and enrich the curriculum. The workshops use the medium of Drama to further develop pupils skills and deepen the knowledge of a theme or topic taught in class. Each workshop is designed specifically for the group of pupils the workshop leader will be working with.
Shine Drama Workshops will also help develop pupils skills in presentation, debating, team work and problem solving while supporting the growth of self confidence.
In addition, Shine Drama Workshops offer INSET to staff in schools on how to incorporate Drama techniques into everyday teaching and how Drama can be used by staff to enhance teaching.

Trosiant y busnes
Llai na £250k

Lleoliad cangen - Swansea

Enw cyswllt: 
Jo Wright
Swydd y person cyswllt: 
Owner
Cyfeiriad: 
26
Tro Tircoed
Penllergaer Tircoed Forest Village
Swansea
SA4 9FU
Ffôn: 
07853258872
E-bost y person cyswllt: 
jo [at] shinedramaworkshops.co.uk
E-bost y busnes: 
jo [at] shinedramaworkshops.co.uk
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Addysg a Hyfforddiant

Math o Sector: 
Addysg a Hyfforddiant
Is-sectorau / Adrannau: 
Addysg gynradd
Darpariaeth AALl