Welsh Government

Staffer Mayled & Co Ltd

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Staffer Mayled are a team of Chartered Certified Accountants in Cardiff specialising in the dental sector. The services they offer include: accountancy, taxation, pay as you earn (PAYE) and business development services.
Staffer Mayled provide accounting services to a UK-wide portfolio of clients including principal dentists, associates, therapists and hygienists.

Rhif Cofrestru Cwmni
08674336
Trosiant y busnes
£250k-£500k
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad cangen - Cardiff

Cyfeiriad: 
46-48
Station Road
Llanishen
Cardiff
CF14 5LU
Ffôn: 
029 2039 3510
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector: 
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol