Welsh Government

*Structured Internet Limited

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Structured Internet provides businesses with the tools to create and promote their online presence via its suite of advanced seocart website content management products.
www.structured.co.uk

Rhif Cofrestru Cwmni
5657642
Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Cwmbran

Enw cyswllt: 
Paul Knight
Swydd y person cyswllt: 
Director
Cyfeiriad: 
11
Dorallt Way
Henllys
Cwmbran
NP44 6HW
Ffôn: 
01633860045
E-bost y person cyswllt: 
info [at] structured.co.uk
E-bost y busnes: 
info [at] structured.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector: 
TGCh