Welsh Government

*Structured Internet Limited

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Structured Internet provides businesses with the tools to create and promote their online presence via its suite of advanced seocart website content management products. <a href="http://www.structured.co.uk">www.structured.co.uk</a>
Rhif Cofrestru Cwmni
5657642
Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Cwmbran

Enw cyswllt: 
Paul Knight
Swydd y person cyswllt: 
Director
Cyfeiriad: 
11
Dorallt Way
Henllys
Cwmbran
NP44 6HW
Ffôn: 
01633860045
E-bost y person cyswllt: 
info [at] structured.co.uk
E-bost y busnes: 
info [at] structured.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector: 
TGCh