Welsh Government
Green Growth

Swiss Vans

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Sale of New & Used Vans. Short term van rental. Van accessories fitted across the UK

Rhif Cofrestru Cwmni
07170662
Trosiant y busnes
£1m-£15m
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad cangen - Bridgend

Enw cyswllt: 
Frank Cocker
Cyfeiriad: 
Waterton Park
Upper Floor Building 2
Waterton
Bridgend
CF31 3PH
Ffôn: 
01656674620
E-bost y person cyswllt: 
info [at] swissvans.com
E-bost y busnes: 
info [at] swissvans.com
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Asiant/Dosbarthwr
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector: 
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau: 
Adwerthu, hurio ac atgyweirio arbenigol
Safonau eraill / achredu / gwobrau: 
Van Rental Sales and Leasing

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector: 
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau: 
Gwasanaethau Prosesau Gwybodaeth
Cyllid a Chyfrifeg