Welsh Government

- T H E - S H O O T -

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

www.theshoot.format.com

The Shoot Is an idea of the time we live in, referencing an idea of times past.

We work with visual media, Photography and Video. At the moment we are creating for and documenting some of the best musicians and artist in Wales.

Our aim
- To show you what you are missing,
- Celebrate life and be creative all the time

We are Artists thats are continually growing and adapting we are seeking dynamic collaborations with all walks of life. Music and connection is the hart of all of this, Culture is our world and our camera is our passport to show you.

Trosiant y busnes
Llai na £250k

Lleoliad cangen - carmarthen

Enw cyswllt: 
Steve McDonald
Swydd y person cyswllt: 
Everything
Cyfeiriad: 
4 5
Mill Street
Carmarthen
SA31 3AB
Ffôn: 
07806715676
E-bost y person cyswllt: 
steverayphotographer [at] gmail.com
E-bost y busnes: 
theshoot2017 [at] gmail.com
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill: 
Photography / video / social media
Offer allweddol a galluoedd: 
Hasselblad h3ii 39mp / canon 5dmk2/ Mac / lighting
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Trefniant Cydfuddiannol

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector: 
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau: 
Ffilm, teledu, fideo, radio a ffotograffiaeth
Gwaith ffotograffig

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector: 
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau: 
Cerddoriaeth, perfformio a'r celfyddydau gweledol
Creu artistig

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector: 
Diwydiannau Creadigol