Welsh Government

*Website Reviews

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Mae Adolygiadau Gwefan yn wefan adolygu busnes am ddim sy'n cynnig cyfle i ddefnyddwyr gyhoeddi profiadau yno. Rydym yn ymdrin â phob sector o Addysg i gwmnïau bach, canolig a mawr ym mhob sector. Wedi'i leoli yn Llandudno, Gogledd Cymru a gyda swyddfa fechan yn Llundain, rydym yn bwriadu ehangu ein gweithrediadau yn fyd-eang yn ystod 2019 - 2021.

Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Llandudno

Enw cyswllt: 
Sam Townsend
Swydd y person cyswllt: 
Website Owner
Cyfeiriad: 
6
Caroline Road
5th Floor Office
Llandudno
LL30 2TY
Ffôn: 
01492 874163
E-bost y person cyswllt: 
sam [at] websites-reviewed.co.uk
E-bost y busnes: 
sam [at] websites-reviewed.co.uk
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector: 
TGCh
Is-sectorau / Adrannau: 
Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth
gwasanaeth technegol
Meddalwedd
cymwysiadau ar gyfer busnesau
Consumer