Welsh Government

Yasmin Rose Bridal

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Yasmin Rose Bridal are a leading bridal shop located in Cardiff, South Wales, specialising in wedding dresses. We understand that choosing the perfect wedding dress can be difficult, that is why we are here to help.

Trosiant y busnes
£250k-£500k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Cardiff

Enw cyswllt: 
Yasmin Rose
Swydd y person cyswllt: 
Owner
Cyfeiriad: 
Greenacres
Morfa Lane
Wenvoe
Cardiff
CF5 6AE
Ffôn: 
02920 679688
E-bost y person cyswllt: 
info [at] yasminrosebridal.com
E-bost y busnes: 
info [at] yasminrosebridal.com
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector: 
Adwerthu