Welsh Government

Yellow Fly Design

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

We're a husband and wife design duo with over 20 years experience working in the design industry. We're here to help local small businesses, and take the hassle out of marketing and new media. We specialise in getting your branding and online presence right at a price that's affordable and realistic.

Rhif Cofrestru Cwmni
Yellow Fly Design
Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Yellow Fly Design

Enw cyswllt: 
Glynne Kirkham
Swydd y person cyswllt: 
Owner
Cyfeiriad: 
3
Bryn Celyn
Llanddulas
Abergele
Conwy
LL22 8JF
Ffôn: 
01492518496
E-bost y person cyswllt: 
glynne [at] yellowfly.co.uk
E-bost y busnes: 
glynne [at] yellowfly.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector: 
TGCh
Is-sectorau / Adrannau: 
Meddalwedd
Datblygu gwefannau

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector: 
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau: 
Hysbysebu a Marchnata
Hysbysebu
Cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu
Technoleg Gwybodaeth, Meddalwedd a gwasanaethau cyfrifiadurol
Gwaith ymgynghori cyfrifiadurol
Cyhoeddi
Argraffau