Welsh Government
Siarad Cymraeg

YGC - Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Mae YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy) yn ymgynghoriaeth amlddisgyblaethol, sy’n darparu datrysiadau arloesol a cynaliadwy i ddiwallu anghenion cynllunio, dylunio a chyflawni prosiectau yn sectorau isadeiledd a thrafnidiaeth, eiddo ac adeiladu, amgylchedd a dŵr, ac arfordirol.

Yn gweithredu fel endid masnachol o fewn Cyngor Gwynedd, ni yw’r ymgynghoriaeth fwyaf yng Nghymru sy’n cael ei rhedeg gan awdurdod lleol ac rydym yn gweithio gyda rhestr eang ac amrywiol o gleientiaid yn y sector cyhoeddus a phreifat.

Mae ein gwasanaethau yn amrywio o ddylunio, adeiladu a chynnal-a-chadw ffyrdd, adeiladweithiau ac adeiladau gan ymateb i risg o lifogydd mewn ardaloedd arfordirol a sicrhau bod yr amgylchedd yn cael ei ddiogelu wrth ymgymryd â’r holl waith hwn.

Trosiant y busnes
£1m-£15m
Nifer y gweithwyr
51-249

Lleoliad cangen - Caernarfon

Enw cyswllt: 
Sion Jones
Swydd y person cyswllt: 
Business Development Manager
Cyfeiriad: 
Shirehall Street
Caernarfon
LL55 1SH
Ffôn: 
01286 679426
E-bost y person cyswllt: 
ygc [at] gwynedd.llyw.cymru
E-bost y busnes: 
ygc [at] gwynedd.llyw.cymru
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
51-249
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Asiant/Dosbarthwr
Gweithrediadau eraill: 
Architect, Engineering Consultancy, Building Control, Environment, Water and Coastal
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector: 
Adeiladu
Safonau cyffredin / achredu / gwobrau: 
ISO 9001
ISO 140001

Lleoliad cangen - Pwllheli

Enw cyswllt: 
Sion Jones
Swydd y person cyswllt: 
Business Development Manager
Cyfeiriad: 
Swyddfa Ardal Dwyfor
Embankment Road
Pwllheli
LL53 5AA
Ffôn: 
01286 679426
E-bost y person cyswllt: 
ygc [at] gwynedd.llyw.cymru
E-bost y busnes: 
ygc [at] gwynedd.llyw.cymru
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
£500k-£1m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector: 
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau: 
Prosiectau adeiladu
Peirianneg sifil
Gwasanaethau Proffesiynol
Gwasanaethau Pensaernïol
Peiriannwyr
Ymgynghorwyr Mecanyddol a Thrydanol
Safonau cyffredin / achredu / gwobrau: 
ISO 9001
ISO 140001
Investors In People (IiP)