Welsh Government

Ymlaen Artificial Grass

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

South West Wales Premium Artificial Grass Installer
& Supplier. Covering Swansea, Neath, Llanelli,
Carmarthen and Carmarthenshire.

Trosiant y busnes
N/A
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Llanelli

Enw cyswllt: 
Hefin
Swydd y person cyswllt: 
Owner
Cyfeiriad: 
Gwscwn Rd
Burry Port
SA16 0YR
Ffôn: 
01554 835757
E-bost y person cyswllt: 
info [at] ymlaenartificialgrass.co.uk
E-bost y busnes: 
info [at] ymlaenartificialgrass.co.uk
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector: 
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau: 
Gwaith gosod adeiladu eraill