Welsh Government

Ynni Cymru Energy Solutions Ltd

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

EPC Energy Assessment (commercial & domestic): SAP/SBEM (L3/4)/DEC-EPC assessor/dwelling air pressure testing

Rhif Cofrestru Cwmni
08658903
Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Treboeth

Enw cyswllt: 
Mike Murphy
Swydd y person cyswllt: 
Director
Cyfeiriad: 
17
New Quarr Road
Treboeth
Swansea
SA5 9DH
Ffôn: 
07986 0994389
E-bost y busnes: 
mike [at] yces.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill: 
SAP/SBEM/DEC EPCs and dwelling air pressure testing
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector: 
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau: 
Cwblhau a gorffennu
Safonau eraill / achredu / gwobrau: 
MCIOB, MSc, ATTMA, Elmhurst Accredited Assessor

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector: 
Ynni a’r Amgylchedd
Is-sectorau / Adrannau: 
Adeiladu