Welsh Government

Yolo Webdesign

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

We are a Webdesign and Seo Agency Franchise that offer's various digital solutions. Based in Swansea, Glasgow and Manchester.

Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Swansea, Glasgow, Manchester

Enw cyswllt: 
Alex Ryan
Swydd y person cyswllt: 
Owner
Cyfeiriad: 
10
Oaklands Road
Pontlliw
Swansea
SA4 9EG
Ffôn: 
01792 676546
E-bost y person cyswllt: 
alexryan [at] yolowebdesignswansea.co.uk
E-bost y busnes: 
business [at] yolowebdesign.eu
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Menter Gymdeithasol
Trefniant Cydfuddiannol

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector: 
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau: 
Hysbysebu a Marchnata
Hysbysebu
Cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu
Dylunio a ffasiwn dylunwyr
Gwaith dylunio arbenigol
Cyhoeddi
Argraffau