Welsh Government

Chwilio'r Cyfeiriadur

Chwilio'r Cyfeiriadur Bydd ein cyfeiriadur busnes yn eich galluogi i chwilio gan ddefnyddio cyfuniad o allweddeiriau, sector, is-sector, adran, rhanbarth neu god post. Neu, gallwch ddefnyddio tudalen y map a hidlo'r canlyniadau yn ôl sector, is-sector ac adran.

Chwilio'r cyfeiriadur busnes

I chwilio, dewiswch un neu ragor o hidlwyr

Canlyniadau presennol:
2694

16 Trinity Square

Your community business hub in the heart of Llandudno. Services offices, coworking space, meeting rooms. Car parking available.

Sector(s): Gwasanaethau Rheoli Preswyl
Green Growth Pledge

24 Carrot Events

Marquee Hire Services for weddings, shows, music, sporting and corporate events. Also supplying outdoor stage hire, marquee fixtures and fittings, event furniture, dance floors, decor, sound systems, lighting and effects.

Sector(s): Twristiaeth

50 Shades of clean Ltd

We provide full property management services for holiday lets across west wales. We also hold contracts with various councils to clean their housing communal areas, complete void cleans and prepare the New homes. We also specialize in hoarders clean & clears. All of our services are done to...

Sector(s): Gwasanaethau Rheoli Preswyl, Amrywiol

123 Divorce - Online Divorce Wales

123 Mae ysgariad yn ymfalchïo ar fod yn wahanol i ddarparwyr ysgariad a chyfraith teulu eraill.

Ein cenhadaeth yw hyrwyddo'r syniad nad oes rhaid i ysgariad fod yn brofiad negyddol a trawmatig, ond gall fod yn gytbwys a theg. Credwn y gellir gwasgaru gwahanu teuluol pan ddarperir cyngor...

Sector(s): Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

123Telecom Limited

Business telecommunications provider. Cloud Telephone Systems. Telephone Lines. Broadband. Fibre. Leased Lines. Phone Numbers.
CRM Integration. Call Recording.

Sector(s): TGCh

360VISUALIS3D

Creators of High Quality 3D Virtual Tours of extraordinary spaces for marketing and promotional purposes. From Castles and Cathedrals, Stately Homes and Manor houses, Museums and Galleries, Luxury Yachts and Car Showrooms to Hotels, Bars and Restaurants

Sector(s): Diwydiannau Creadigol

2014

Professional Translation Services

Sector(s): Iaith/ Cyfieithu
Siarad Cymraeg

11448425

Rydym ni yn Dinas yn darparu hyfforddiant meddygol o gymorth cyntaf sylfaenol i gymorth cyntaf uwch ac i lefel parafeddyg. Buom hefyd yn bartner gyda Tamlans y Ffindir yn gwerthu gwasanaethau brys 4x4 cerbydau ac ambiwlansys i gynnwys cerbydau i'r gwasanaeth tân ac achub.

Sector(s): Amrywiol

A1D Limited

Bespoke project and technical management derived from worldwide experience. Pembrokeshire based, but available to provide short and long term support throughout the UK and abroad.

Sector(s): Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol, Addysg a Hyfforddiant, TGCh, Amddiffyn a Diogelwch, Amrywiol

A2B Audio Visual

Audio Visual company specialising in aerial and satellite installation and repairs, CCTV & Alarm systems, TV wall mounting and audio systems

Sector(s): Amrywiol