Welsh Government

Cyn cychwyn

Er mwyn arbed amser ichi, dyma rai pethau y mae'n rhaid eu gwneud a'u gwirio cyn cael eich cynnwys yn y cyfeiriadur:

Oes gan eich busnes gyfeiriad yng Nghymru?

Byddwn ni'n gwirio'r cyfeiriadau.

Ydi eich busnes yn y cyfeiriadur yn barod?

Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, chwiliwch am eich busnes yn 'Chwilio'r cyfeiriadur' - os yw eich busnes ar y rhestr bydd angen ichi gysylltu â'r person perthnasol yn eich busnes i wneud newidiadau i'r cofnod.

Oes gennych chi gyfrif 'Fy Musnes Cymru'?

Os nad oes gennych gyfrif 'Fy Musnes Cymru', dim ond munud neu ddau sydd eu hangen i greu un - eto, bydd angen cael cyfeiriad yng Nghymru er mwyn cael eich cynnwys.

 

Os ydych chi angen help llaw gyda’ch cofnod Cymraeg, mae Helo Blod yn wasanaeth cyfieithu a gwirio testun Cymraeg sy’n rhad ac am ddim. Am fwy o wybodaeth llyw.cymru/heloblod

Nawr, gallwch wneud cais i gael eich cynnwys yn y cyfeiriadur

Mewngofnodwch yn eich cyfrif 'Fy Musnes Cymru', a chliciwch ar y tab ‘Cyfeiriadur' i gwblhau rhoi manylion eich busnes yn y cyfeiriadur.

Byddwn yn gwirio a yw eich busnes yn bodloni'r meini prawf ar gyfer cael cofnod. Os ydych chi, byddwch yn cael neges e-bost i gadarnhau fod eich cofnod wedi cael ei gyhoeddi.

Mewngofnodi yn 'Fy Musnes Cymru'