Cymorth DAC

Construction Futures Wales is here to help growing Welsh businesses to prosper and win new business.

Mae Dyfodol Adeiladu Cymru yma i helpu busnesau sy’n tyfu yng Nghymru i ffynnu ac ennill busnes newydd.

Pa gymorth gallwch chi gael mynediad ato?

Mae pob math o gymorth ar gael ar eich cyfer chi a’ch busnes i’ch helpu chi i wella eich sgiliau a’ch busnes.

Cliciwch ar y dolenni isod i ddarganfod pa gymorth sydd ar gael a sut gallwch chi gael mynediad ato:


Gwiriad Iechyd Cwmni

Evaluate your current performance through benchmarking your company against others within the industry. Discover how you might be able to access Construction Futures Wales support to grow your business.

Cymorth personol

Os yw eich cwmni’n bodloni’r meini prawf sy’n cael eu hamlinellu yng Ngwiriad Iechyd Sylfaenol ar-lein Dyfodol Adeiladu Cymru, byddwch yn cael cynnig rhywfaint o gymorth arbenigol 1:1 â chymhorthdal llawn.

Meincnodi

Pwy sy’n perfformio orau yn eich diwydiant chi? Pam maen nhw’n perfformio’n well na chi? Beth allwch chi ei wneud i wella eich perfformiad? Trwy weithio ar eich pen eich hun, mae’r hyn y gallwch chi ei wneud i ateb y cwestiynau hyn yn gyfyngedig. Gall Llwybr Gwiriad Iechyd Dyfodol Adeiladu Cymru roi dadansoddiad cynhwysfawr i chi o berfformiad eich busnes er mwyn rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i dyfu a gwella.

Arwain a rheoli

Mae rhaglen Arweinyddiaeth a Rheolaeth Dyfodol Adeiladu Cymru wedi ei theilwra’n benodol ar gyfer Adeiladu. Dan arweiniad Prifysgol Metropolitan Caerdydd, mae rhaglen CFW yn arfogi rheolwyr â’r sgiliau angenrheidiol i fod yn arweinwyr hyfedr.

Rhwydweithiau

Mae’r cymorth sy’n cael ei ddarparu gan Dyfodol Adeiladu Cymru hefyd yn canolbwyntio ar Ddatblygu Cadwyn Gyflenwi, oherwydd bod llawer o gwmnïau yn y diwydiant adeiladu yn gyflenwyr i gontractwyr Haen Un ar brosiectau mawr.

Cwestiynau Cyffredin

Adran Cwestiynau Cyffredin Dyfodol Adeiladu Cymru ar gyfer y Wefan Gwerthuswch eich perfformiad presennol drwy feincnodi...