Fe’ch gwahoddir i fynychu ein digwyddiad, Cyflwyniad i Hinkley Point C (HPC), ddydd Mercher, 16 Ionawr, yng Nghwrt Malpas, Casnewydd.

Fel rhan o raglen cadwyn gyflenwi Hinkley, a ariennir ac a gefnogir gan Gynulliad Cymru ac EDF Energy, y digwyddiad hwn yw’r cyntaf mewn cyfres o weithgareddau ledled de Cymru i sicrhau bod busnesau Cymru yn gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd am gontractau a gynigir gan y prosiect hwn, a’r cymorth busnes sydd ar gael.


Bydd ar y prosiect angen y galluoedd adeiladu, sifil, mecanyddol a thrydanol canlynol:


Adeiladu – gwaith sifil, crefftau adeiladu, cyflenwi deunyddiau a chydrannau, gwasanaethau adeiladu (tanwydd, peiriannau, rheoli gwastraff). 
Mecanyddol – ffabrigo dur, gweithdy peiriannau, cydrannau manylwaith, profi heb fod yn ddinistriol, gwresogi, awyru ac aerdymheru (HVAC) 
Trydanol – gosodiad trydanol foltedd isel a foltedd uchel, cydrannau trydanol, rheoli ac offeryniaeth
Gyda phob un o’r 90 o gontractwyr Haen 1 yn bwriadu cyflwyno contractau gwerth cannoedd o filiynau o bunnoedd, a phob un ohonynt â llu o ofynion cadwyn gyflenwi Haen 2 a 3, mae’r cyfle i dde Cymru yn enfawr. Edrychwn ymlaen at gyfarfod â chi yn y digwyddiad.

Mae’r Agenda’n cynnwys
Diweddariad Safle HPC 
Gweithio ym maes niwclear 
Egwyl ar gyfer te/coffi a rhwydweithio 
Tîm y Gadwyn Gyflenwi
Y Porth: pam, sut ac awgrymiadau i wneud y gorau ohono
Y camau nesaf ar gyfer busnesau, gan gynnwys y Rhaglen Datblygu Busnes
Holi ac ateb
Diwedd y digwyddiad

Fel rhan o raglen cadwyn gyflenwi Hinkley, a ariennir ac a gefnogir gan Llywodraeth Cymru ac EDF Energy, y digwyddiad hwn yw’r cyntaf mewn cyfres o weithgareddau ledled de Cymru i sicrhau bod busnesau Cymru yn gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd am gontractau a gynigir gan y prosiect hwn, a’r cymorth busnes sydd ar gael.
 
Bydd y prosiect angen y galluoedd adeiladu, sifil, mecanyddol a thrydanol canlynol:
Adeiladu – gwaith sifil, crefftau adeiladu, cyflenwi deunyddiau a chydrannau, gwasanaethau adeiladu (tanwydd, peiriannau, rheoli gwastraff). 
Mecanyddol – ffabrigo dur, gweithdy peiriannau, cydrannau manylwaith, profi heb fod yn ddinistriol, gwresogi, awyru ac aerdymheru (HVAC) 
Trydanol – gosodiad trydanol foltedd isel a foltedd uchel, cydrannau trydanol, rheoli ac offeryniaeth

Gyda phob un o’r 90 o gontractwyr Haen 1 yn bwriadu cyflwyno contractau gwerth cannoedd o filynau o bunnoedd, a phob un ohonynt â llu o ofynion cadwyn gyflenwi Haen 2 a 3, mae’r cyfle i dde Cymru yn enfawr. Edrychwn ymlaen at eich cyfarfod chi yn y digwyddiad.

Yr Agenda Arfaethedig
09:00 Cyrraedd a rhwydweithio
09:30  Croeso a chadw tŷ
09:40  Cyflwyniad
09:50  Diweddariad Safle HPC 
10:20  Gweithio ym maes niwclear
10:40  Astudiaeth achos
11:00  Egwyl ar gyfer te/coffi a rhwydweithio
11:20  Tîm y Gadwyn Gyflenwi
11:35  Y Porth: pam, sut ac awgrymiadau i wneud y gorau ohono
11:50  Y camau nesaf ar gyfer busnesau, gan gynnwys y Rhaglen Datblygu Busnes
12:15  Holi ac ateb
12:30  Egwyl ar gyfer rhwydweithio
13:00  Sesiynau un i un dewisol* 
14:00  Y digwyddiad yn dod i ben

 
*Bydd cyfle i gael sesiwn un i un, 15 munud o hyd, gyda Thîm Cadwyn Gyflenwi Hinkley, Busnes Cymru a Dyfodol Adeiladu Cymru. Gallwch drefnu’r sesiynau un i un pan fyddwch chi’n cyrraedd.
 
Pwy ddylai fynychu?

Rheolwyr-Gyfarwyddwyr, Cyfarwyddwyr Datblygu Busnes, Cyfarwyddwyr Masnachol, neu aelodau allweddol o dimau cynigion sy’n ffurfio ymateb eu busnes i’r cyfleoedd a gyflwynir trwy ddatblygiad Hinkley C, a’u bod nhw wedi’u lleoli yn rhanbarth de Cymru. (siroedd) 
 
I drefnu eich lle, cliciwch yma.

*Oherwydd prinder lleoedd eistedd, mae lle ar gyfer uchafswm o ddau gynrychiolydd fesul cwmni. Mae’r lleoedd yn rhad ac am ddim ar gyfer cwmnïau sy’n cymhwyso ar gyfer, ac sy’n rhan o, raglen cynorthwyo busnes HSC. Cysylltwch â Maria Ison (0117 4034661) i gael mwy o fanylion.
 
Pwy yw Tîm Cadwyn Gyflenwi Hinkley?

Mae Tîm Cadwyn Gyflenwi Hinkley yn gydweithrediad rhwng EDF Energy, Siambr Fasnach Gwlad yr Haf, SMWAS a Business West. 
Mae EDF Energy yn cyflwyno’r perthnasoedd contractwyr allweddol i amlygu galw perthnasol y gadwyn gyflenwi, mae Siambr Gwlad yr Haf yn darparu deallusrwydd gallu’r gadwyn gyflenwi. Mae SWMAS Ltd yn cynnig arbenigedd niwclear a chaffael, ac yn arwain ar gyflwyno Rhaglen Cadwyn Gyflenwi Hinkley, sy’n darparu un pwynt mynediad at grŵp eang a chynyddol o wasanaethau, sydd â’r nod o helpu busnesau lleol i ddeall, paratoi ar gyfer, ac ennill busnes gyda chadwyni cyflenwi HPC. Caiff y rhaglen yn ne Cymru ei hariannu gan Llywodraeth Cymru.


Mae lleoedd yn brin yn y digwyddiad, a dylai busnesau sy’n dymuno mynychu gofrestru ar borth Cadwyn Gyflenwi Hinkley i ddechrau, yna dylent dderbyn gwahoddiad i’r digwyddiad. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â thîm Cadwyn Gyflenwi Hinkley ar office@hinkleysupplychain.co.uk neu ffoniwch 01823 443425.
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen