Mae LCB Construction yn gobeithio ehangu cadwyn gyflenwi’r cwmni mewn digwyddiad ‘Cwrdd â’r Prynwr’, er mwyn cefnogi nifer o ddatblygiadau yn ne Cymru y maen nhw’n cyfrannu atynt ar hyn o bryd. Os ydych chi’n gweithio yn yr ardal hon, dylai’r digwyddiad hwn fod o ddiddordeb i chi. 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â chadwyn gyflewni LCB Construction, mae croeso i chi fynychu’r digwyddiad – byddem wrth ein boddau yn cwrdd â chi er mwyn rhannu gwybodaeth gyda chi am y cwmni, ein hanghenion cymorth a darpar brosiectau.

Pwrpas y digwyddiad yw ymgysylltu ag isgontractwyr a sefydliadau trydydd sector sydd eisiau gweithio gydag LCB Construction. Yn ogystal, bydd Dyfodol Adeiladu Cymru yn y digwyddiad er mwyn cynorthwyo mynychwyr.

Masnachau

1.            Plastro

2.            Gwaith coed

3.            Peintio ac addurno

4.            Gwaith llawr

5.            Gosod brics

6.            Trwsio a gosod nenfydau ffug

7.            Gwaith trydanol

8.            Plymwaith

9.            Gosod nwy domestig

10.         Gosod a chynnal a chadw offer awyru

11.         Cynnal a chadw offer diffodd tân

12.         Gosod a chynnal a chadw larymau tân

13.         Gosod a chynnal a chadw teledu cylch cyfyng

14.         Gosod a chynnal a chadw gatiau

15.         Gosod a chynnal a chadw boeleru nwy masnachol

16.         Gosod a chynnal a chadw offer cegin masnachol

 

Cliciwch yma i gofrestru ar gyfer y digwyddiad.

 

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw canol dydd ar 21 Chwefror 2019.

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys apwyntiadau 1:1 gydag aelodau o dîm caffael LCB Construction. Darperir lluniaeth.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen