Gwnewch gais nawr

Gall ein swyddogion ymholiadau roi gwybodaeth ac arweiniad am y cymorth rydych ei angen

Ffoniwch linell Gymorth Busnes Cymru ar

03000 6 03000

Rydym ar agor rhwng 8.30am a 5.30pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener, heblaw gwyliau cyhoeddus.

I hwyluso eich ymholiad, llenwch y blychau isod os gwelwch yn dda.

Eich gwybodaeth gyswllt
Gwybodaeth Fusnes
Pa rai o’r canlynol sydd gan eich busnes:
Dewiswch un neu fwy or opsiynau perthnasol:
Dewiswch un neu fwy or opsiynau perthnasol:
Pa rai o’r datganiadau canlynol sy’n disgrifio orau sut rydych yn rheoli’ch busnes
Dewiswch un neu fwy or opsiynau perthnasol:
Dewiswch un neu fwy or opsiynau perthnasol:
Cytundeb Hysbysiad Preifatrwydd
Cytundeb Hysbysiad Preifatrwydd