Mae Fforymau Ymgynghorol Cyflogwyr @CITB_Wales yn digwydd ym mis Mawrth – Dewch i ddarganfod mwy am CITB https://www.citb.co.uk/cy-gb/newyddion-a-digwyddiadau/digwyddiadau/fforwm-ymgynghorol-cyflogwyr/

 

Mae’r Gronfa Sgiliau a Hyfforddiant ar agor, ac mae’r adeg sgorio nesaf ar 29 Mawrth:

https://www.citb.co.uk/cy-gb/cyllid/sut-i-wneud-cais-am-gyllid/nodiadau-canllaw-sgiliau-a-hyfforddiant/  

 

Mae porth cofrestru World Skills UK ar agor. Gallwch gofrestru ar https://www.worldskillsuk.org/register-for-a-competition. Mae’r dyddiad cau ar 7 Ebrill, ond rydym yn eich annog i gwblhau eich ceisiadau cyn gynted â phosibl er mwyn osgoi’r siom o gael eich gosod ar restr aros.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen