Dyma’r ail ddatblygiad ym Maes Awyr Bryste i R&M Williams weithio arno eleni, ar ôl i’r cwmni ddarparu’r fframwaith ar gyfer gorsaf dân newydd y maes awyr, gwerth £4.3m, sydd ar fin cael ei chwblhau. 


Dywedodd Darryn Parry, Rheolwr Gyfarwyddwr R&M Williams: “Rydym ni’n falch iawn bod Maes Awyr Bryste wedi rhoi ail gytundeb mawr i R&M Williams o fewn deuddeg mis. Rydym ni’n barod i ddechrau ar y gwaith, a chodwyd y brif fframwaith ddur strwythurol yn gynnar ym mis Hydref.”


Bydd strwythur yr adeilad tri llawr yn darparu gofod i dimau prosiect ac uwch reolwyr, ochr yn ochr â gwasanaethau eraill, fel ystafelloedd cyfarfod a hyfforddiant.


Dyma’r prosiect diweddaraf mewn cyfres o ddatblygiadau a fydd yn moderneiddio ac ehangu’r safle, sy’n dangos ymrwymiad Maes Awyr Bryste i fuddsoddi mewn systemau cynaliadwy a charbon isel. Dylunwyd yr adeilad newydd i fod yn ynni-effeithlon ac i gynhyrchu 23% yn llai o allyriadau carbon o gymharu â rheoliadau adeiladu cyfleusterau.


Mae’r cwmni pensaernïol o Fryste, Stride Treglown, wedi dylunio ffasâd cyfoes iawn ar gyfer y prosiect a fydd yn sicrhau bod y swyddfa newydd yn adeilad unigryw wrth fynedfa’r maes awyr.


Ychwanegodd Darryn: “Rydym yn falch bod y math hwn o adeiladu gwib o ansawdd uchel yn un o’n cryfderau busnes, ac edrychwn ymlaen at gadarnhau ein henw da ymhellach gyda Maes Awyr Bryste, wrth i ni orffen y gwaith ar yr orsaf dân a’r adeilad gweinyddol yn llwyddiannus. Mae’n gyfleuster cyfoes tu hwnt ac rydym yn edrych ymlaen at weld y prosiect yn datblygu dros yr wythnosau i ddod.”


Dywedodd Andrew Goodenough, Cyfarwyddwr Datblygu Maes Awyr Bryste: “Rydym ni’n hapus iawn i gael y cyfle i weithio gyda R&M Williams ar yr ail brosiect hwn. Bydd yr Adeilad Gweinyddol yn croesawu staff, gwesteion cwmnïau awyrennau a phartneriaid busnes, ac roeddem yn awyddus i’r adeilad gydweddu’n weledol â’r amgylchedd lleol a darparu cyfleuster cyfoes ac ynni-effeithlon.”  


Mae gan R&M Williams - sydd ag adrannau adeiladu, cynnal a chadw, datblygu, mecanwaith, gosod trydanol a pheintio ac addurno - brofiad o weithio mewn ystod eang o sectorau, ac enillodd y cwmni Wobr Rhagoriaeth Adeiladu Rheolaeth Adeiladu Awdurdod Lleol a Gwobr Arian Safle Cenedlaethol Adeiladwyr Ystyrlon am wasanaethu’r diwydiant a’i waith ar safle Chwarter Dinesig Abertawe.


Darllenwch yr erthygl lawn fan hyn
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen