Cymorth Personol

Os yw eich cwmni’n bodloni’r meini prawf sy’n cael eu hamlinellu yng Ngwiriad Iechyd Sylfaenol ar-lein Dyfodol Adeiladu Cymru, byddwch yn cael cynnig rhywfaint o gymorth arbenigol 1:1 â chymhorthdal llawn.

Bydd ymgynghorydd yn cael ei ddyrannu i’ch cwmni, a fydd yn trefnu i gynnal Gwiriad Iechyd Cwmni Canolradd Dyfodol Adeiladu Cymru. Mae’r broses hon yn fanwl iawn ac yn cymryd tua bore o amser eich cwmni i gyd, gyda’ch ymgynghorydd yn gweithio trwy ystod o gwestiynau i bobl allweddol yn y sefydliad.

Ar ôl i chi ei gwblhau, byddwch yn derbyn ac yn berchen ar adroddiad y Gwiriad Iechyd Canolradd. Bydd yr ymarfer cydweithredol hwn yn amlygu pa fath o gymorth y bydd ei angen ar eich cwmni er mwyn datblygu ymhellach, ar sail canlyniadau diriaethol, yn hytrach na thybiaethau busnes.

Fel arfer, caiff hyd at 5 niwrnod o gymorth ei gynnig, a gellir ei ddarparu dros gyfnod o wythnos neu fisoedd, gan ddibynnu ar ganlyniad y Gwiriad Iechyd. Nid yw’r cymorth hwn yn cynnwys pynciau busnes cyffredinol, fel marchnata cyffredinol, datblygu gwefan neu osod a chefnogi pecynnau ariannol pwrpasol – mae cymorth ar gyfer yr elfennau hyn o ddatblygu busnes ar gael trwy Busnes Cymru.

Mae’r rhestr hon, nad yw’n gynhwysfawr, yn rhoi blas ar yr hyn y gallai Cymorth 1:1 Dyfodol Adeiladu Cymru gynorthwyo ag ef:

 • Deall eich costau a modelau prisio Llyfr Agored.
 • Arweiniad manwl ar ‘Sut i Dendro’ a sut i gyflwyno eich cwmni i ddarpar brynwyr.
 • Egwyddorion adeiladu ‘main’, gan gynnwys egwyddorion ‘gwthio/tynnu’, rheoli rhestr eiddo, 5C/5S, mapio llifoedd prosesau, mapio llifoedd gwerth a llawer mwy.
 • Datblygu cadwyn gyflenwi.
 • Adeiladu cynaliadwy.
 • Gweithredu Safonau Ansawdd*, gan gynnwys cyfres  ISO 9000, 14001, 18001, ISO Triphlyg, BSI11000 (Perthnasoedd Busnes Cydweithredol), ISO 27001 (Diogelwch Data), Achilles, Fit4 Nuclear a Nodau CE.
 • Modelu Gwybodaeth am Adeiladu (BIM).
 • Datblygu a gweithredu dangosyddion perfformiad allweddol, rheoli perfformiad a chynllunio strategol.
 • Ymuno â marchnadoedd newydd, amrywiaethu a datblygu cynnyrch newydd.
 • Iechyd a Diogelwch.
 • Cynllunio Olyniaeth.
 • Cydweithio ar y safle.
 • Cyflwyno cynigion ar y cyd a chydweithio.

*(nid yw costau archwilio ac ardystio wedi’u cynnwys)

Gwnewch gais nawr i fanteisio ar gymorth 1:1 i’ch busnes.