Meincnodi

Mae cymharu eich perfformiad eich hun o un flwyddyn i’r llall yn rhoi rhan o’r darlun i chi yn unig. Daw’r fantais go iawn o gymharu eich perfformiad chi â’r perfformiad gorau yn eich busnes. Gall hyn amlygu eich cryfderau, ond hefyd gwendidau y mae angen sylw arnynt – gall meincnodi ddod yn gynllun iechyd/ffitrwydd i’ch cwmni.

Mae’r offeryn meincnodi a ddatblygwyd yn arbennig i Dyfodol Adeiladu Cymru yn wasanaeth unigryw a fydd yn eich helpu i ddatblygu cynllun gweithredu â ffocws i fynd i’r afael â’r gwendidau hynny a ddaw â mantais hirdymor i’ch cwmni.

Mae’r broses gyfan yn sicrhau cyfrinachedd llwyr a chewch eich meincnodi yn erbyn nifer fawr o gwmnïau adeiladu yng Nghymru a’r DU trwy Fynegai Meincnodi Winning Moves Ltd®.

Pa wybodaeth fydd ei hangen arnoch?

Bydd yn ofynnol i chi ddarparu rhywfaint o wybodaeth ariannol hanfodol a data ar ddangosyddion perfformiad allweddol er mwyn i hyn weithio’n gywir. Mae’r rhan fwyaf o’r wybodaeth hon ar gael yn eich cyfrifon diwedd blwyddyn a chan Dŷ’r Cwmnïau; fodd bynnag, bydd rhywfaint o ddata arall yn benodol i’ch cwmni. Byddwch yn cael rhestr o’r hyn sy’n ofynnol fel rhan o’r Gwiriad Iechyd Canolradd.

Sut gallaf fanteisio ar hyn?

I fanteisio ar y gwasanaeth hwn, bydd angen i chi wneud cais am gymorth gan Dyfodol Adeiladu Cymru gan ddefnyddio’r botwm ‘Gwnewch gais nawr’ a chwblhau’r Gwiriad Iechyd Sylfaenol. Bydd adolygiad busnes yn cael ei gynnig i gwmnïau cymwys gan ddefnyddio’r gwasanaeth Gwiriad Iechyd Canolradd, wedi’i ddilyn gan gyfle i ymgymryd â’r ymarfer Meincnodi llawn ar ôl i chi ei gwblhau.