Rhedeg Busnes

Mae Dyfodol Adeiladu Cymru yn darparu cymorth busnes pwrpasol i gwmnïau adeiladu presennol yng Nghymru, sydd wrthi’n ceisio tyfu eu busnes.

Gall rhaglen Dyfodol Adeiladu Cymru ddarparu cymorth i fusnesau presennol ar gyfer:

 • Cynlluniau Twf Busnes.
 • Cyflawni Safonau Ansawdd.
 • Cyflawni Safonau Amgylcheddol.
 • Cynigion Cydweithredol.
 • Buddion Cymunedol.
 • Cymwysterau Arwain a Rheoli.
 • Ennill busnes newydd – sut i dendro a deall fframweithiau.

Gwnech gais nawr ar gyfer Dyfodol Adeiladu Cymru

ymorth Busnes Cyffredinol trwy Busnes Cymru

Gellir cael mynediad at gymorth busnes mwy cyffredinol trwy wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru, sy’n darparu cyngor ac arweiniad ar-lein, dros y ffôn (03000 6 03000) trwy Linell Gymorth Busnes Cymru, neu wyneb yn wyneb trwy ganolfannau Busnes Cymru.

Os ydych chi’n dechrau busnes, gall Busnes Cymru eich helpu chi i ddechrau arno – o ddatblygu eich syniadau, dysgu sgiliau dechrau busnes sylfaenol, i farchnata eich cynhyrchion a’ch gwasanaethau i gyrraedd eich potensial.

Gall busnesau presennol gael mynediad at gymorth gan Busnes Cymru hefyd, i’ch helpu chi i redeg eich busnes yn fwy effeithlon, o reoli eich staff i ddeall treth a gwybod beth yw eich cyfrifoldebau.

Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth ar gyfer:

 • Gwerthu a marchnata
 • Adnoddau dynol a hyfforddiant
 • Rheoli eich staff
 • Eiddo deallusol a nodau masnach
 • Ailstrwythuro/gwerthu eich busnes
 • Trwyddedu a rheoliadau
 • Adeiladau ac eiddo
 • Iechyd a diogelwch
 • Recriwtio
 • Y we a TG
 • Cyfrifeg a’r dreth

Busnes Cymru

Os nad ydych chi’n fusnes adeiladu ond hoffech ddarganfod mwy am sut gall Llywodraeth Cymru gynorthwyo eich busnes, cymerwch gipolwg ar wefan Busnes Cymru.

Os ydych chi’n fusnes wedi’i leoli y tu allan i Gymru, cymerwch gipolwg ar y cymorth a ddarperir gan 'Trade and Invest Wales.'