Buddsoddiad mewnol

Os ydych chi’n fusnes yn y DU sydd eisiau ehangu neu’n fusnes rhyngwladol sy’n chwilio am ganolfan Ewropeaidd, dylai Cymru fod ar eich rhestr fer. I ddarganfod mwy am y cymorth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i adleoli ac ehangu eich busnes, gan gynnwys mynediad at weithlu medrus, cymhellion ariannol, cymorth hyfforddi, lleoedd busnes hyblyg ac isadeiledd digidol, cymerwch gipolwg ar y cymorth a ddarperir gan 'Trade and Invest Wales.'

Ceir mwy o gymorth ar wefan Masnach a Buddsoddi y DU