Cyllid

Os yw eich busnes chi yn chwilio am gyllid i’w helpu i dyfu, gall Busnes Cymru roi cyngor ar y pecynnau cymorth presennol sydd ar gael i godi cynnig ar gyfer eich busnes.

Mae Parth Cyllid Busnes wedi cael ei ddatblygu ar gyfer busnesau yng Nghymru i’ch helpu chi i ddod o hyd i’r math cywir o gyllid. I ddarganfod mwy...

Have you got what it takes to be your own boss? Video

Have you got what it takes to be your own boss?

Canfyddwr Cyllid

Mae Canfyddwr Cyllid Busnes Cymru yn caniatáu i chi chwilio am grantiau, benthyciadau a dyfarniadau arbennig, y gall eich busnes neu fusnes newydd fod yn gymwys i’w derbyn.

Offeryn Canfyddwr Cyllid


Benthyciadau a Chymorth

Mae benthyciadau busnes 0% ar gael i safleoedd busnes yng Nghymrua Gogledd Iwerddon ar gyfer sefydliadau sy'n dymuno buddsoddi mewn offer arbed ynni, carbon isel.

Mae benthyciadau busnes o rhwng £3,000 a £200,000 ar gael. Seilir maint y benthyciad a gynigir a'r cyfnod ad-dalu ar swm y CO2 y disgwylir ei arbed – rydym yn cynnig fenthyciad o £1,000 ar gyfer pob 1.5 tCO2 disgwylir i’ch prosiect arbed pob blwyddyn. Bydd yr arbedion CO2 a ragwelir yn cael ei asesu yn annibynnol gan y Carbon Trust.

Grantiau a Benthyciadau