Masnach ac Allforio

P’un ai bod eich busnes chi eisoes yn allforio cynhyrchion neu wasanaethau dramor, neu’n ystyried cymryd y cam i dyfu eich busnes mewn gwledydd gwahanol, gall Busnes Cymru ddarparu cymorth ymarferol ar gyfer eich busnes.

Gall hyn amrywio o gyngor ar gynllunio i allforio, i ymchwilio i’ch marchnadoedd a’ch cwsmeriaid, i adolygu rheoliadau lleol a dod o hyd i bartneriaid ac asiantau dramor. Mae cymorth ar gael hefyd i gyfarfod â chwsmeriaid newydd trwy fynychu ffeiriau masnach neu ar gyfer datblygu busnes i deithio a chyfarfod â chwsmeriaid newydd.

I ddarganfod mwy, ewch i wefan Allforio.

Yn ogystal â gwasanaeth masnachu ac allforio Llywodraeth Cymru, mae cymorth ar gael hefyd trwy gorff cymorth Llywodraeth y DU, sef yr Adran Masnach Ryngwladol. Mae’r Adran Masnach Ryngwladol yn gweithio gyda busnesau sydd wedi eu lleoli yn y DU i sicrhau eu bod yn llwyddo mewn marchnadoedd rhyngwladol drwy allforion.

Dilynwch yr Adran Masnach Ryngwladol ar Twitter