Prentisiaethau

Nid oes amser gwell wedi bod i gynnig prentisiaethau, gydag 1 o bob 5 cyflogwr yn cyflogi mwy o brentisiaid i’w helpu nhw trwy’r hinsawdd economaidd bresennol.

Byddwch yn cael aelod o staff awyddus, brwd, a fydd eisiau dysgu a helpu eich busnes i dyfu. A dweud y gwir, mae 80% o gyflogwyr yn dweud bod prentisiaid wedi gwneud eu gweithle’n fwy cynhyrchiol.

 


Gall ein Rhaglen Profiad Gwaith Adeiladu eich helpu i weld sut gallai prentis fod yn dda i’ch busnes.

Mae holl hyfforddiant CITB ar gyfer prentisiaid yn cael ei ddatblygu yn sgil ymgynghori â’r diwydiant, gan olygu y bydd prentis yn dysgu’r sgiliau cywir ar gyfer y swydd. 

Ariannu Prentisiaethau

CITB yw’r darparwr mwyaf o brentisiaid i’r diwydiant adeiladu, gyda thros 45 mlynedd o brofiad o ddatblygu gweithwyr medrus.

Ein nod yw gwneud cyflogi prentis mor hawdd â phosibl, trwy ariannu hyfforddiant y prentis gyda grant o hyd at £10,250 (sydd ar gael i gyflogwyr cymwys sydd wedi cofrestru gyda CITB). 

Cofrestru’ch cyfle am brentisiaeth

Ffoniwch CITB ar 0344 994 4010 i gael rhagor o wybdaeth, neu gallwch gofrestru cyfle am brentisiaeth ar-lein

Os ydych chi’n awyddus i ddechrau prentisiaeth ym maes adeiladu, dylech fynd i’n gwefan, bconstructive.

 

Busnes Cymru PorthSgilliau

Caiff prentisiaethau eu dylunio o gwmpas anghenion y cyflogwr, a gallant helpu i drawsnewid eich busnes, trwy gynnig llwybr i ddod o hyd i bobl ddawnus newydd.  Mae prentisiaid yn gweithio ochr yn ochr â gweithwyr profiadol i ennill sgiliau wrth weithio, a derbyn hyfforddiant allanol gan goleg neu ddarparwr hyfforddiant cymeradwy.  Rydych chi’n talu eu cyflog ac mae Llywodraeth Cymru’n cynnig cymorth i dalu ychydig o’r costau hyfforddi.

 

Trwy recriwtio prentis, gallwch chi leihau costau, creu cronfa o bobl ddawnus a gweithlu medrus, ehangu eich busnes, a llawer mwy. Gall pob busnes yng Nghymru, o unrhyw faint, elwa, felly cofrestrwch eich diddordeb nawr i ddarganfod mwy a recriwtio eich prentisiaid heddiw.

 

Gall unrhyw un yng Nghymru, dros 16 oed, wneud cais am brentisiaeth, ac elwa ar y cyfleoedd a gynigir. I gael mwy o wybodaeth am fod yn brentis, ewch i gyrfacymru.com a dilynwch y ddolen prentisiaethau