Cymorth i Ffermwyr

Rydym yn parhau i weithio gyda busnesau a sefydliadau fferm i sicrhau marchnadoedd amgen ac rydym wrthi'n ystyried pa gymorth ariannol ychwanegol y gallai fod ei angen ar gyfer y diwydiant. Bydd mwy o wybodaeth yn dilyn.

  • Am gymorth gyda Thaliadau Gwledig Cymru: Coronafeirws (COVID-19) cliciwch yma
  • I gael gwybodaeth am y Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes cliciwch yma
  • Cliciwch yma am wybodaeth am y Cynllun Cymorthdal Incwm i Bobl Hunangyflogedig yn sgil y Coronafeirws 
  • Cymerwch olwg ar wefan Cyswllt Ffermio i gael mwy o wybodaeth a'r wybodaeth ddiweddaraf yma
  • Mae FarmWell yn adnodd un stop i'ch helpu chi a'ch busnes fferm i aros yn gryf ac yn wydn, am fwy o fanylion, ewch i wefan FarmWell