Elusen a Menter Gymdeithasol 

Dewch o hyd i help yn y dolenni isod i gael cyngor pellach.

  • Cliciwch yma am gymorth i Fentrau Cymdeithasol  
  • Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru wedi sefydlu’r platfform Cyllido Cymru i ddarparu porth chwilio am gyllid i helpu elusennau, grwpiau cymunedol neu fentrau cymdeithasol ddod o hyd i grantiau a chyfleoedd cyllid lleol o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.
  • Cliciwch yma i fynd i’r dudalen gov.uk sy'n rhoi gwybodaeth a dolenni ar gyfer cymorth sydd ar gael i fusnesau sydd wedi eu heffeithio gan coronafeirws.