Elusennau a Mentrau Cymdeithasol


Digwyddiadau Gweminar Ar-lein 
Mae nifer o weminarau ar-lein byw yn cael eu cynnal fel rhan o’r cymorth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i helpu busnesau i oroesi a pharatoi ar gyfer diwedd y cyfnod anodd hwn.

Digwyddiadau i helpu eich busnes i oroesi'r argyfwng Covid-19


Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru wedi sefydlu’r platfform Cyllid Cymru i ddarparu porth chwilio am gyllid i helpu elusennau, grwpiau cymunedol neu fentrau cymdeithasol i ddod o hyd i grantiau a chyfleoedd cyllid lleol o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.
Cliciwch yma i fynd i dudalen Busnes Cymru Llywodraeth Cymru sy’n rhoi manylion a dolenni ar gyfer y cymorth sydd ar gael ar gyfer mentrau cymdeithasol sy’n cael eu heffeithio gan y coronafeirws.
Cliciwch yma ar gyfer canllawiau Covid-19 Llywodraeth y DU i’r sector elusennau.
Cliciwch yma i wneud cais am y Gronfa Grant Elusennau Bwyd 
Cliciwch yma am gymorth i reoli anawsterau ariannol yn eich elusen yn sgil y coronafeirws 


Cael eich busnes yn ôl ar y trywydd iawn 
Cliciwch yma am gyngor ar weithio’n ddiogel yn ystod yr argyfwng Covid-19. 
Cliciwch yma am gyngor ar agor busnes a chadw pellter cymdeithasol yn ystod yr argyfwng Covid-19.
Cliciwch yma i fynychu Gweminar byw ar adfer a thwf ar ôl Covid-19


Llesiant ac Iechyd Meddwl
Mae hwn yn gyfnod digynsail i ni fel cymdeithas, a nawr fwy nac erioed, dylem gymryd camau i ofalu am ein hiechyd meddwl ac iechyd meddwl ein gweithwyr. Am ragor o wybodaeth am Lesiant ac Iechyd Meddwl, cliciwch yma.


Dysgu ar-lein am ddim ar bynciau sy’n gysylltiedig â busnes
Am gymorth ar-lein pellach, cofrestrwch ar gyfer y Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS) yma. Mae BOSS yn darparu cyrsiau ar-lein am ddim ar gyfer dechrau, cynnal a thyfu busnes.


Cyngor ac arweiniad Busnes Cymru
Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth a chyngor diduedd ac annibynnol i bobl sy’n dechrau, cynnal a datblygu busnes yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.
 

Cysylltwch â ni trwy Ffurflen Cysylltu Busnes Cymru.