Hunangyflogedig


Digwyddiadau Gweminar Ar-lein
Mae nifer o weminarau ar-lein byw yn cael eu cynnal fel rhan o’r cymorth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i helpu busnesau i oroesi a pharatoi ar gyfer diwedd y cyfnod anodd hwn.

Digwyddiadau i helpu eich busnes i oroesi'r argyfwng Covid-19 

Cliciwch yma am wybodaeth am wneud hawl am y Credyd Cynhwysol. Taliad misol yw’r Credyd Cynhwysol i’ch helpu gyda’ch costau byw. Efallai y byddwch yn gallu ei dderbyn os ydych chi ar incwm isel, yn ddi-waith neu’n methu gweithio.
Cliciwch yma am gyngor a chanllawiau os nad ydych chi’n gallu talu’ch bil treth ar amser. Yn sgil y coronafeirws efallai y gallwch oedi (gohirio) rhai taliadau treth heb orfod talu dirwy. 
Cliciwch yma am wybodaeth am drafod gwyliau talu morgais gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.
Cliciwch yma i fynd i dudalen Covid-19 Busnes Cymru Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl hunangyflogedig. 


Cael eich busnes yn ôl ar ei draed 
Cliciwch yma am gyngor ar weithio’n ddiogel yn ystod yr argyfwng Covid-19 
Cliciwch yma am gyngor ar agor busnes a chadw pellter cymdeithasol yn ystod yr argyfwng Covid-19 
Cliciwch yma i fynychu Gweminar byw ar adfer a thwf ar ôl Covid-19


Llesiant ac Iechyd Meddwl
Mae hwn yn gyfnod digynsail i ni fel cymdeithas, a nawr fwy nac erioed, dylem gymryd camau i ofalu am ein hiechyd meddwl ac iechyd meddwl ein gweithwyr. Am ragor o wybodaeth am Lesiant ac Iechyd Meddwl, cliciwch yma.


Dysgu ar-lein am ddim ar bynciau sy’n gysylltiedig â busnes
Am gymorth ar-lein pellach, cofrestrwch ar gyfer y Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS) yma. Mae BOSS yn darparu cyrsiau ar-lein am ddim ar gyfer dechrau, cynnal neu dyfu busnes.


Cyngor ac arweiniad Busnes Cymru
Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth a chyngor diduedd ac annibynnol i bobl sy’n dechrau, cynnal a datblygu busnes yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.
 

Cysylltwch â ni trwy Ffurflen Cysylltu Busnes Cymru.