Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Gwobrau Celfyddydau a Busnes Cymru 2016

Mae’r Gwobrau, sy’n annog, yn cydnabod ac yn dathlu partneriaethau rhagorol rhwng y celfyddydau a’r sector preifat

Categorïau’r Gwobrau yw:

  • Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand
  • Celfyddydau, Busnes a’r Gymuned
  • Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc
  • Celfyddydau a Busnes Bach
  • Celfyddydau, Busnes ac Iechyd
  • Celfyddydau, Busnes a’r Amgylchedd
  • Celfyddydau, Busnes a Gweithwyr
  • Ymgynghorydd y Flwyddyn
  • Busnes y Flwyddyn
  • Gwobr Celfyddydau

 

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw Dydd Iau 11 Chwefror.

I gael rhagor o wybodaeth a ffurflenni enwebu ewch i wefan Arts & Business Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel