Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Adeiladwyd ar Allforion

Sut helpodd allforion o Gymru i adeiladu dinas y diffeithdir

Wrth edrych ar dyrau uchel, canolfannau siopa helaeth a gwestai traeth moethus enwog Dubai yn y fideo uchod, prin iawn y byddech yn eu cysylltu â glesni’r bryniau a phrysurdeb trefi a dinasoedd Cymru. Ond y gwir amdani yw bod cwmnïau Cymreig wedi chwarae rhan annatod wrth greu’r ddinas eiconaidd y gwelwn ni heddiw.

Heddiw, mae’r Emiraethau Arabaidd Unedig yn farchnad allforio bwysig sydd werth dros £128m i economi Cymru. Ac os edrychwch chi’n ofalus, fe welwch chi fod nwyddau o Gymru ym mhob man.

Does dim ots a ydych chi’n fawr neu’n fach, os yw eich cynnyrch yn llwyddiannus yng Nghymru, gall fod yn llwyddiannus dramor hefyd. Mae cymryd y cam i allforio’n eich galluogi chi i archwilio marchnadoedd sy’n fwy, ac yn aml yn fwy addas at eich syniadau, eich gwasanaethau a’ch cynnyrch.

I ddechrau ar eich taith allforio, ffoniwch 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni..
 

Conversion pixel