Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Am ehangu i Gymru?

Gwnawn ein gorau glas i greu’r amgylchedd orau ar gyfer busnes, a helpu busnesau i ddod i Gymru, a ffynnu yma. 

Dyma rai rhesymau dros ddod â’ch busnes i Gymru:

  • sgiliau ardderchog
  • ymchwil academaidd o dan arweiniad diwydiant
  • llywodraeth sydd o blaid busnes
  • agosrwydd at ganolbwyntiau Prydeinig a’r farchnad Ewropeaidd
  • seilwaith gyfathrebu
  • eiddo o safon fyd-eang
  • mynediad at gyllid
  • rhwydweithiau diwydiant a chadwyni cyflenwi o safon uchel
  • cymorth busnes parhaus
  • ansawdd bywyd eithriadol – tirwedd anhygoel, traethau godidog, a chyfleusterau chwareon a diwylliannol gwych

Cymerwch olwg ar wefan Masnach a Buddsoddi Cymru.

Darllenwch mwy am sefydlu busnes yn y DU ar wefan GOV.UK.

Conversion pixel