Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Amdan BOSS

Drwy Busnes Cymru, mae Llywodraeth Cymru yn helpu pobl i ddechrau busnesau ac mae’n helpu busnesau sy’n bodoli eisoes i ddiogelu swyddi ac ehangu i greu swyddi newydd.

Mae Busnes Cymru yn darparu cefnogaeth i unigolion, ar-lein ac wyneb yn wyneb. Mae BOSS wedi cael ei greu i drawsnewid ein cefnogaeth ar-lein.

Dyma amcanion BOSS:

  • ehangu’r mynediad at gefnogaeth Busnes Cymru i gynnwys yr holl entrepreneuriaid a’r busnesau sydd ei angen
  • gwella ein cefnogaeth ar-lein ac ategu dysgu wyneb yn wyneb
  • darparu adnoddau ar ystod eang ac amrywiol o bynciau busnes

Mae egwyddorion BOSS yn anelu at ddarparu gwasanaeth sydd:

  • yn hawdd ei ddefnyddio
  • â chynnwys hawdd ei ddarllen, ei ddeall a’i ddefnyddio
  • yn cydnabod ac yn gwobrwyo cyflawniad personol
  • yn cynnig help llaw
  • yn gwbl ddwyieithog

Mae BOSS yn seiliedig ar Moodle, system rheoli dysgu gyda meddalwedd ffynhonnell agored.

Conversion pixel