Claire Hill Designs

"Rwy’n falch o fod yn rhan o’r Addewid Twf Gwyrdd, ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fusnes er gwell. Er mwyn y blaned, y bobl a’r cwsmeriaid, mae’n bwysig parhau i wella a buddsoddi mewn ffyrdd newydd a gwell o greu a rhedeg busnesau."

Claire Hill

 

Roedd Claire Hill, perchennog Claire Hill Designs, busnes gemwaith yng Nghaerdydd, eisiau gwella ei chynaliadwyedd, a sefydlu cadwyni cyflenwi moesegol. Gyda chynghorydd cynaliadwyedd, bu’n trafod ei hamcanion a’r nodau yr oedd hi wedi ymchwilio iddynt yn flaenorol, fel darparu deunydd pacio a labelu y gellir ei gompostio. Adolygodd ei chynghorydd ein buddion Addewid Twf Gwyrdd gyda Claire, ac mae hi bellach wedi eu cyflwyno i’w busnes ac wedi ymrwymo iddynt! 

Os hoffech gyngor ac arweiniad ychwanegol ar gynaliadwyedd busnes, cysylltwch â’n tîm heddiw. 
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen