“Gyda chymorth Busnes Cymru mi wireddais fy mreuddwyd o agor caffi a deli yn Wrecsam. Roeddent yno bob cam o’r ffordd yn fy arwain gyda fy nghais am gyllid entrepreneuriaeth canol tref. Nawr ein bod wedi agor maent yn parhau i roi cymorth busnes ac yn cynnig ystod eang o gyrsiau byr i gynorthwyo perchnogion busnes newydd.”

Claire Wright

Daeth Claire Wright atom am gymorth pan oedd hi eisiau agor ei chaffi a'i deli ei hun. 
Cwblhaodd arolwg busnes gyda’i hymgynghorydd i adnabod a mynd i’r afael ag elfennau allweddol, gan gynnwys yr angen i ddod o hyd i safle addas yng nghanol y dref, deall ei chostau dechrau busnes a’r cymorth ariannol posib a fyddai’n ei galluogi i agor ei busnes newydd.

Cafodd Claire gymorth ei hymgynghorydd busnes gyda’i chais i Gronfa Entrepreneuriaeth Canol Tref, gan gynnwys cydweithio ar ddogfennaeth ategol fel ei chynllun busnes a rhagolygon llif arian.
Roedd Claire yn llwyddiannus yn sicrhau’r cyllid ac fe agorodd ei chaffi, to^st café and deli!

Dysgwch sut all ein hymgynghorwyr busnes profiadol eich cynorthwyo i wireddu eich breuddwydion busnes.
 

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen