Xscape Rooms Ltd

“Helpodd Busnes Cymru ni i agor ein busnes‘escape room’, gan ddod â’n breuddwyd ac atyniad oedd mawr ei angen i Fangor.”

Xscape business owner Nick

 

Daeth Nick at Busnes Cymru gan ei fod ef a’i frawd yn awyddus i gychwyn y busnes ‘escape rooms’ cyntaf ym Mangor. Mynychodd weminar Busnes Cymru, Cychwyn a Rhedeg Busnes a derbyniodd gefnogaeth un i un gan ei gynghorydd, a gynorthwyodd gyda’u cais Cronfa Entrepreneuriaeth Canol Tref. Gyda’r gefnogaeth a’r cyngor a roddwyd, roedd eu cais Cronfa Entrepreneuriaeth Canol Tref yn llwyddiannus, a chawsant agor Xscape Rooms Ltd! 

Os hoffech ddarllen rhagor o straeon llwyddiant am sut mae Busnes Cymru wedi helpu pobl eraill fel chithau i ddechrau neu dyfu eu busnesau, ewch i https://businesswales.gov.wales/case-studies neu dilynwch @_businesswales / @_busnescymru ar Twitter.
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen