Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Startup 2016

Mae Gwobrau Startup 2016 yn gwahodd busnesau o Gymru i wneud cais am y gwobrau bri hyn. 

Mae’r Gwobrau Startup yn gwobrwyo ac yn dathlu’r goreuon ymhlith busnesau newydd y DU ac maent yn gyfle i gwmnïau o Gymru i ennill cydnabyddiaeth am lwyddiannau eithriadol y busnes, y tîm neu’r unigolyn.

Mae 15 categori ar gyfer cwmnïau ddechreuodd fasnachu rhwng 1 Awst 2012 a 31 Gorffennaf 2015. Gan gwmpasu pob maes busnes, mae'r categorïau’n cynnwys Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn ac Ap y Flwyddyn. 

Cyhoeddir yr enillwyr mewn seremoni wobrwyo a gynhelir yng Ngwesty'r Royal Garden, Llundain ar nos Iau, 17 Tachwedd, 2016.

Yn ogystal â derbyn tlws gwydr i gofnodi eu llwyddiant, bydd yr enillwyr yn manteisio ar sylw gan y wasg genedlaethol a rhanbarthol i godi proffil eu cwmni. Caiff yr enillwyr a phawb sy’n cyrraedd y rownd derfynol logo i’w ddefnyddio ar eu deunyddiau marchnata ynghyd â thempled a datganiad i’r wasg i sicrhau’r sylw mwyaf gan y cyfryngau. 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais ydy dydd Gwener 16  Medi 2016. 
 
Am ragor o wybodaeth ac i gyflwyno cais ar gyfer y Gwobrau, ewch i wefan Startups Awards

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel