Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

BOSS Cwestiynau Cyffredin

Ystyr BOSS ydi Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (Business Online Support Service). Busnes Cymru sy'n darparu'r gwasanaeth.

Mae'r gwasanaeth yn darparu cyrsiau dysgu ar-lein i helpu pobl sydd:

 • yn ystyried dechrau busnes, neu wedi dechrau busnes
 • eisoes yn rhedeg busnes
 • am dyfu eu busnes

I ymuno â BOSS, yr unig beth sydd ei angen arnoch yw mynediad at gyfrifiadur sydd â phorwr cyfredol a chysylltiad rhyngrwyd. Mae deunyddiau'r cwrs yn cynnwys canllawiau rhyngweithiol, fideos, deunyddiau i'w llwytho i lawr a chwisiau.

Mae yna 142 o gyrsiau BOSS ar gael ar hyn o bryd. Mae'r cyrsiau wedi'u grwpio o dan y categorïau canlynol:

 • Cyllid
 • Cychwyn Busnes a Chynllunio Busnes
 • TG
 • Marchnata
 • Sgiliau a Hyfforddiant
 • Syniadau Busnes ac Arloesi

Bydd pob cwrs yn cymryd tua 20 - 30 munud i'w gwblhau.

1. A oes prawf?

Ar ddiwedd pob cwrs, mae'n ofynnol i chi gwblhau prawf i asesu eich gwybodaeth. Mae pob prawf yn cynnwys nifer o gwestiynau amlddewis. Os nad ydych chi'n llwyddo'r tro cyntaf, bydd cyfle i chi ailsefyll y prawf yn syth. Pan fyddwch chi'n llwyddo yn y prawf, byddwch yn cael cofnod o'ch cyflawniad a bathodyn agored.

2. A fyddaf yn cael tystysgrif?

Unwaith y byddwch wedi cwblhau cwrs, byddwch yn gallu lawrlwytho tystysgrif o dudalen y cwrs, dim ond ar ôl i chi basio'r cwrs y mae'r opsiwn hwn ar gael.

I wneud cyrsiau BOSS, mae angen i chi gael cyfrif dysgu.

Nid yw cofrestru ar gyfer cyfrif dysgu ond yn cymryd ychydig funudau. Mae angen i chi:

• Fynd i dudalen hafan BOSS https://businesswales.gov.wales/cy/boss

• Cliciwch "Mewngofnodi i SOC" - Fe'ch trosglwyddir i ryngwyneb SOC

• Cliciwch ar "Dim cyfrif? Cofrestrwch Nawr "

• Rhowch y cyfeiriad e-bost mae’r neges hon wedi’i danfon at a chliciwch ar “Danfon cod dilysu

• Anfonir y cod dilysu at y cyfeiriad e-bost a gofrestrwyd gennych ar BOSS

• Rhowch eich cod yn y blwch cod dilysu ar y ffurflen SOC

• Rhowch eich cyfrinair newydd a chadarnhewch hyn yn yr ail faes

• Cliciwch Parhau, byddwch yn cael eich trosglwyddo i dudalen proffil BOSS, gall hyn gymryd sawl eiliad.

• Cwblhewch yr holl feysydd gorfodol a’u safio, yna fe'ch trosglwyddir i BOSS.

 • Ydi pobl o'r tu allan i Gymru yn gymwys i wneud y cyrsiau?

  Nac ydynt. Os ydych chi'n gweithio i sefydliad sydd wedi'i leoli yng Nghymru, os ydych chi'n byw yng Nghymru neu os ydych chi'n bwriadu dechrau busnes yng Nghymru, rydych chi'n gymwys i ddilyn cyrsiau BOSS.

 • Ydw i'n gallu dilyn y cyrsiau os nad ydw i wedi dechrau fy musnes eto?

  Gallwch ddilyn cwrs BOSS os ydych chi'n meddwl am ddechrau busnes neu os ydych chi eisoes yn rhedeg busnes.

 • Ydi'n bosib i rywun rydw i'n ei gyflogi wneud yr hyfforddiant?

  Ydi. Mae unrhyw un sy'n cael ei gyflogi gan fusnes yng Nghymru yn gallu dilyn cyrsiau BOSS.

 • Does gen i ddim band eang, ydw i'n dal yn gallu gwneud yr hyfforddiant?

  I wneud yr hyfforddiant ar lein mae'n rhaid i chi gael cysylltiad rhyngrwyd. Gallwch wneud yr hyfforddiant yn unrhyw le sydd â chysylltiad rhyngrwyd e.e. y llyfrgell, caffi lleol gyda chyswllt Wi-Fi, ty ffrind neu aelod o'r teulu.

 1. Pam nad ydw i'n gallu gweld cynnwys y cwrs? (Rhwystrwr Ffenestri Naid)

Pan fyddwch yn clicio i agor cwrs BOSS am y tro cyntaf efallai y bydd neges yn codi yn dweud 'Ffenestr Naid Wedi'i Rhwystro'. Meddalwedd sy'n rhwystro ffenestri naid rhag ymddangos ar wefan yw rhwystrwr ffenestri naid. I gael gwybod sut i ddiffodd eich rhwystrwr ffenestri naid cliciwch yma.

 1. Sut mae cau ffenestr?

Bob tro y byddwch yn gorffen modiwl byddwch yn cael cyfarwyddyd i gau'r ffenestr. I wneud hyn, y cwbl y mae angen i chi wneud yw clicio ar y groes (x) ar frig y ffenestr. Os ydych chi'n penderfynu gadael modiwl yn gynnar bydd hynny rydych chi wedi'i gwblhau o'r modiwl yn cael ei gadw'n awtomatig.

 1. Beth ydi bathodyn agored?

Mae bathodyn agored yn dangos pa wybodaeth a sgiliau rydych chi wedi'u hennill ar lein.

Mae bathodynnau agored yn eich galluogi i ddweud wrth bobl beth rydych wedi'i ddysgu a'i gyflawni drwy BOSS. Gallwch arddangos y bathodynnau agored rydych wedi'u hennill drwy BOSS ar eich proffiliau rhwydweithio cymdeithasol (e.e. Facebook, Twitter, Linked In), gwefannau a mwy. Mae pob un o fathodynnau agored BOSS yn cynnwys data sy'n cysylltu'n ôl i Lywodraeth Cymru ac yn dilysu eich llwyddiant.

 1. Beth ydi 'pac cefn'?

Mae unigolion yn gallu ennill bathodynau o sawl ffynhonnell wahanol, ar-lein ac all-lein. Gallwch eu rheoli a'u rhannu drwy ddefnyddio pac cefn Bathodynau Agored. Ar hyn o bryd Mozilla Backpackyw safon y diwydiant ar gyfer rhannu bathodynau agored.

 1. Pa borwyr gwe fyddech chi'n argymell i mi eu defnyddio gyda BOSS?

Cymorth Porwr

Porwr

Fersiwn
isaf

Fersiwn a
argymhellir

Nodiadau

Google Chrome

30.0

Y diweddaraf

 

Mozilla Firefox

25.0

Latest

 

Apple Safari

6

Y diweddaraf

 

Microsoft Internet Explorer

9

Y diweddaraf

Mae angen fersiwn 10 ar gyfer llusgo a gollwng.

 

Mae Moodle bellach yn gallu cefnogi ac yn profi ar ddau ffurfweddiad darllen sgrin

Cymorth Darllenwyr Sgrin

Porwr

Darllenydd sgrin

Fersiwn
isaf

Fersiwn a
argymhellir

Microsoft Internet Explorer

Jaws

15

Y diweddaraf

Mozilla Firefox

NVDA

2014.1

Y diweddaraf

Conversion pixel