Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

BOSS ar ei newydd wedd

Boss Logo

Mae Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS) ar ei newydd wedd bellach ar agor i’r cyhoedd!

 

Os ydych yn meddwl dechrau busnes neu’n fusnes sy’n masnachu’n barod, ac yn chwilio am gymorth, yna gall BOSS eich helpu! Mae gan BOSS dros 200 o gyrsiau cymorth busnes dwyieithog, o gynllunio busnes a chael gafael ar gyllid i TAW a’r cyfryngau cymdeithasol.


Mae pob cwrs BOSS yn ddwyieithog a rhyngweithiol, ac yn cynnwys canllawiau, fideos, lawr-lwythiadau a chwisiau i sicrhau bod y dysgu'n ddiddorol ac yn hwyl. Lluniwyd BOSS i’ch galluogi chi i ddysgu fel y mynnwch, pryd bynnag y mynnwch.


Mae gwasanaeth Sgwrs Fyw a llinell gymorth ffôn hefyd ar gael i ateb unrhyw gwestiwn fydd gennych ar eich taith entrepreneuraidd.


Byddwn yn ychwanegu cyrsiau newydd yn gyson, felly cofiwch gadw llygad arnom!
 


I gael mynediad at BOSS ewch i https://businesswales.gov.wales/cy/boss 

 

Share this page: 
Conversion pixel